Nieuws
Trainingsmiddag 1
Tuesday, 26 November 2013 14:35

Hallo allemaal, Zondag vond de trainingsmiddag van Blinq en Koo plaats over het thema aanpassen versus autonomie. De eerste in een serie van zes. We kijken met plezier terug op de 1e trainingsmiddag. Dit kwam voor een groot deel omdat de gesprekken zo open waren. Van Petra en Stefan van de kindergroep van Talent X hoorden we ook tevreden geluiden. We behandelden de invloed van de typische eigenschappen van hoogbegaafdheid op het zelfbeeld van het kind. De ouders werden zich ervan bewust hoe dit bij hun eigen kind (en bij zichzelf) werkt. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan de manier waarop je een compliment en feedback geeft naar aanleiding van de theorie van Carol Dweck. In de kindergroep hebben de kinderen spelletjes gedaan, een mindmap gemaakt over zichzelf, vrij gespeeld en elkaar gefilmd. Ze kregen een memorystick mee naar huis om het resultaat nog eens te kunnen bekijken. Zondag .. november kunnen jij en je kind ook meedoen. Het thema is perfectionisme en faalangst. Wat kun je van ons verwachten: gedegen theorie, je gaat leren hoe faalangst kan ontstaan en wat jij kunt doen om samen met je kind een stap vooruit te doen. We besteden aandacht aan het G-denken, beweegtaal en rotstaal en samen spelen we het faalangstspel. Er is veel ruimte voor uitwisseling en je hebt de kans om een casus over je eigen situatie in te brengen. De kindergroep gaat op een speelse manier ook over hetzelfde thema. Er zijn nog plaatsen vrij. Klik hier als je nog even alle informatie over de trainingsmiddagen Eigen-wijs opvoeden wilt lezen. Klik hier om je in te schrijven. Bij vragen kun je altijd even bellen. Met vriendelijke groet, Inge Planteydt van Blinq-hb Simone Koolen van Koolen Coaching www.blinq-hb.net www.hoogbegaafdenspecialist.nl 0611325314 0647383756 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
PDF Print E-mail

Hier vindt u de nieuwsbrieven van Blinq en Koo

 

 

 

februari 2014

In januari hebben we de training Eigen-wijs opvoeden in Gouda met een weemoedig (het was zo’n leuke groep) en tevreden gevoel afgerond. De aan tafel in Houten en de lezing in Brielle zijn goed bezocht en we kregen weer positieve reacties:

- veel ‘aha-erlebnissen’ en enkele simpele, rake tips

- aansprekend door voorbeelden

- prettige, veilige sfeer; fijne uitwisseling met andere ouders

- geleerd: beter belonen op inzet dan op prestaties

- boeiende, ontspannen presentatie

- groei- bewegingsmodel was eyeopener, ga ik mee aan de slag

Voor de trainingsmiddagen Eigenwijs opvoeden van Blinq en Koo in Houten zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. De training vindt plaats in Basisschool De Stek. Torenmuur 1 Houten; op zondagmiddagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.

De eerstkomende bijeenkomst op 9 maart gaat over perfectionisme en faalangst bij hoogbegaafde kinderen. Omdat perfectionisme één van de kenmerkende eigenschappen is bij hoogbegaafdheid is dit een onderwerp dat je vast herkent; bij jezelf of bij je kind of allebei. Met perfectionisme bedoelen we niet dat je altijd je kamer keurig hebt opgeruimd en dat je kind altijd netjes gekamd en gekleed naar beneden komt.

Het gaat om die kinderen die de lat hoog leggen bij alles wat ze doen. Misschien heb jij wel een kind dat is gestopt met tekenen, want ‘het lijkt helemaal niet op een echte..... (vul maar in)’. Als je daar het alles-of-niets en zwart-witdenken van je hoogbegaafde kind bij optelt,  ligt de valkuil van faalangst en dingen uit de weg gaan, nooit meer doen, zeker niet aan beginnen vlak om de hoek en wijd open te wachten.

Je kunt je daar als ouders vaak machteloos in voelen: hoe krijg ik hem weer aan het tekenen, hoe zorg ik ervoor dat ze niet bij iedere nieuwe sport na 3 lessen al afhaakt....

Op 9 maart gaan we je uitgebreid informeren over wat perfectionisme en faalangst nu precies zijn en hoe dit uitwerkt bij jouw hoogbegaafde kind. Ook geven we tools over hoe je ermee kunt omgaan en laten we je voor je eigen gezin onderzoeken hoeveel last of gemak je hebt van die hoge lat. Dan is er ook nog tijd om uitgebreid met de andere ouders ervaringen uit te wisselen.

De kinderen gaan in de kindergroep, die gelijktijdig gehouden wordt, op een speelse manier met het thema perfectionisme en faalangst aan de slag. Dat belooft een fijne middag te worden met de kans op het ontmoeten van gelijkgestemden.

Durf je het aan om je in te schrijven, klik hier voor meer informatie, of bel je liever eerst even met Inge 06-11325314 of Simone 06 – 47383756?

Groeten van Inge en Simone

================================================================

januari 2014

Iedereen begint het jaar met nieuwe kansen. Ook onze kinderen bij wie het (net) niet allemaal vanzelf gaat. Ook Blinq en Koo heeft goede voornemens en veel plannen voor het nieuwe jaar. Misschien zit er voor jou wat bij?

We spreiden onze vleugels uit, zoals je in de agenda kunt zien. Van een lezing in Brielle, via de training in Houten naar het Festival van Talent in Arnhem. Je kunt je weer voor de verschillende activiteiten aanmelden.

Allereerst: de oudertraining in Gouda is bijna afgerond. We hebben veel informatie overgebracht en merken dat de deelnemers  ieder op eigen wijze dingen uit de training haalt; leren over zichzelf, veranderende houding als opvoeder en/of het toepassen van praktische tools. Daarnaast merken we dat de bijeenkomsten voor de ouders een peergroup werd; het is fijn gehoord en begrepen te worden door mensen in een vergelijkbare situatie. Van de kinderen hoorden we dat ze het jammer vinden dat de bijeenkomsten nu al stoppen. “Het zijn altijd van die leuke middagen die omvliegen!” We zijn bezig voor deze groep vervolgbijeenkomsten te organiseren.

Daarnaast zijn we gevraagd om in Houten onze trainingsmiddagen Eigenwijs opvoeden te houden.

Je kunt komen proeven van onze werkwijze door deel te nemen aan de workshop: Aan tafel met Blinq en Koo in Houten. Het thema is aanpassen versus jezelf zijn.

Het thema wordt aangeraakt met een beetje theorie en mogelijk een oefening, daarna wordt er een balletje opgegooid voor de uitwisseling.

In de enquête van Blinq zeggen ouders het volgende rond dit thema:

Hij durft zich niet te laten zien.

Ik wil evenwicht leren vinden tussen streng zijn (terwijl ze niet lekker in haar vel zit) en enkel heel veel liefde geven.

Die extreme eigenwijsheid, letterlijk alles moet op zijn manier!

Herkenbaar?

De workshop vindt plaats in Basisschool De Stek. Torenmuur 1 Houten van 19.30 uur tot 21.30 uur. Entree € 5,00. Mail even om je aan te melden.

Verder kun je op 4 februari naar onze interactieve lezing in Brielle komen. We geven algemene informatie over hoogbegaafd zijn en daarna de keuze uit diverse onderwerpen. Welke twee gaan het deze keer worden? Dat is aan jullie. Mail even om je aan te melden.

groeten van Inge en Simone

==================================================================

december 2013

Het is alweer bijna kerstvakantie. Even een rustpunt voor het gezin. Dit is de laatste nieuwsbrief van 2013. Blinq en Koo blikken terug op een bewogen en succesvol jaar. We hopen dat jij ook tevreden kunt terugzien.

Dan nu een blik vooruit:

Trainingsmiddag : Sociale contacten en eenzaamheid

Heb jij dat ook?

· dat je je afvraagt of je kind zich niet teveel afzondert

· dat je je afvraagt of je je kind meer moet stimuleren om contacten te maken

· dat je je afvraagt of je kind zich niet teveel aanpast aan anderen en zichzelf verliest

· dat je je kind zo eenzaam vindt en niet weet hoe dat komt

· dat je kind er zo’n last van heeft dat het bij die ene leerkracht niet wil lukken

· dat je kind veel vriendjes heeft maar dat je je afvraagt of hij niet toch eenzaam is

· dat de leerkracht zegt dat je kind sociaal-emotioneel achterloopt en jij dat niet goed kan plaatsen

Dit zijn de dingen waar we het over gaan hebben in de volgende trainingsmiddag Eigen-wijs opvoeden. We behandelen theorie, geven tools en wisselen uit over eigen ervaringen.

Ook al hebben we al een gezellige groep, er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Inge Planteydt en Simone Koolen, Blinq en Koo

================================================================

augustus 2013

Aankondiging training Eigen-wijs opvoeden in Gouda, najaar 2013.

Merk jij ook dat het opvoeden van je (hoog)begaafde kind anders gaat dan bij andere ouders op het schoolplein? Ben je op zoek naar informatie over het opvoeden van (hoog)begaafde kinderen? Wil je graag uitwisselen met andere ouders van (hoog)begaafde kinderen over hun opvoedoplossingen? Heb je al veel gelezen, maar lukt het nog niet dit toe te passen? Wil je graag leren hoe je het zelf waar nodig anders kunt doen in de opvoeding?

BlinQ en Koo verzorgen 6 trainingsmiddagen over de onderwerpen uit het Web Eigen-wijs opvoeden. Doordat deze onderwerpen voortkomen uit een enquête onder ouders van (hoog)begaafde kinderen is een goede aansluiting op de vraag van ouders gewaarborgd. Het accent zal liggen op de thema’s die specifiek bij de opvoeding centraal staan: de sociale en emotionele ontwikkeling.

Parallel aan de oudertraining is er een programma voor de kinderen, verzorgd door Talent X.

Uit de enquête komt naar voren dat kinderen moeite hebben met het vinden van contacten en soms met het omgaan met andere kinderen. Daarnaast wordt duidelijk dat ouders het soms moeilijk vinden om aan te sluiten bij de interesses van hun kinderen of om interesses aan te boren. Hier ligt dus een behoefte van de kinderen en de ouders. Talent X biedt een plek om peers te ontmoeten en leuke dingen te doen binnen de interessesfeer.

Wat doen we?

Het doel is om je naar huis te laten gaan met theoretische kennis, een nieuwe manier van denken over de manier van opvoeden en praktische handvatten; dat wil zeggen een uitgebreider repertoire van opvoedstrategieën. Dit vraagt van jou een (inter-) actieve houding.

Hoe? Op speelse wijze en met een zekere luchtigheid en humor brengen wij kennis over. Onze ervaring in het opvoeden van en lesgeven aan hoogbegaafde kinderen zie je terug in de training. Wij bieden je de middelen waarmee je de theorie kunt gaan toepassen op jouw specifieke opvoedsituatie. We hebben het lef en de directheid je een spiegel voor te houden. Hierdoor word je je bewust van je opvoedingsstijl en van het effect hiervan op je kind. Wat werkt al en wat kan er anders?

Wat? We werken rond de thema’s zichzelf zijn versus aanpassen, perfectionisme en faalangst, hooggevoeligheid, heftigheid in emoties, die eeuwige discussies, leren doorzetten, onderpresteren, motivatie, sociale contacten en eenzaamheid .

In de trainingsbijeenkomsten starten we steeds met een theoretische inleiding. We besteden aandacht aan de theorieën van de belangrijkste namen op het gebied van (hoog)begaafdheid en van de thema’s en geven aan wat je daar in de praktijk van alledag aan kunt hebben. Steeds pas je de theorie en praktijk die je hier opdoet in je eigen situatie toe.

Tijdens de themabijeenkomsten werken we met verhalen, toneelstukjes, posters, oefeningen, spelvormen, stellingen en uitwisseling van eigen ervaringen. De eigen opvoedhandelingen worden onder de loep genomen door middel van herlabelen en omdenken over het kind, over opvoeding en over jezelf. Ook doen we oefeningen (zoals het faalangstspel) en trainen we vaardigheden (je oefent o.a. met rotstaal en bewegingstaal).

Daarnaast is er in iedere bijeenkomst ruimte voor uitwisseling tussen ouders (herkenning en erkenning). In subgroepen hebben we een geleid gesprek aan de hand van discussiekaartjes, cases of jullie eigen ervaringen. Het sterkt je als je ontdekt dat andere ouders tegen soortgelijke uitdagingen aanlopen. En je kunt leren van de oplossingen van andere ouders. Bij elk thema leggen we een aantal boeken ter inzage die te maken hebben met het thema.

De kindergroep.

Terwijl Blinq en Koo met de ouders op zoek gaan naar de uitdagingen in het opvoeden van (hoog)begaafde kinderen, gaat Talent X op dezelfde momenten aan de slag met hun kinderen middels een gevarieerd en actief programma. Wij houden hierin dezelfde thema’s aan als bij de oudertraining, maar dan speciaal op kinderen gericht. Waar de ouders bijvoorbeeld  aan de slag gaan met het stukje ‘zichzelf zijn versus aanpassen’, doen de kinderen dat onder het motto ‘ben wie je bent en wees daar trots op!’ Ze maken o.a. een mindmap en een reclamefilmpje over zichzelf, waarin interesses, hobby’s, talenten, dromen, maar ook uitdagingen voorkomen. Het gevarieerde en actieve programma, speels en leerzaam tegelijk, zal de kinderen zeker aanspreken.

Omdat ouders en kinderen met dezelfde thema’s werken geeft dit verdieping aan het geleerde.

Data en plaats

13 oktober

3 november

17 november

8 december

12 januari 2014

26 januari 2014

De trainingsmiddagen zullen plaatsvinden op zondagen van 13.00 uur tot 16.30 à 17.00 uur in het BSC Nelson Mandela, Bernadottelaan 77c, Gouda. Er is voldoeende parkeergelegenheid.

Kosten

6 bijeenkomsten:

- één ouder                                                      € 375,00

- één ouder en één kind                                  € 500,00

- twee ouders                                                  € 625,00

- één ouder, 2 of meer kinderen                     € 625,00

- gezinspakket                                                 € 695,00

Bij inschrijving per thema:

-één ouder                                                       €   75,00

-één ouder en één kind                                    € 100,00

-twee ouders                                                   € 125,00

-één ouder, 2 of meer kinderen                      € 125,00

 

-twee ouders en kind(eren)                            € 150,00

 

De oplettende lezer zal opmerken dat de tweede volwassene van een gezin voor gereduceerd tarief meedoet.

Omdat het voor grote gezinnen financieel een drempel kan zijn hebben we een gezinspakket samengesteld. Prijzen zijn inclusief de terugkomdag in januari 2014.

Natuurlijk haal je het meeste uit de training als je alle bijeenkomsten komt. In het geval je een keer verhinderd bent, neem dan even contact met ons op.

Ook als de kosten de reden zijn om niet in te schrijven, neem dan contact op, dan kunnen we een oplossing zoeken.

Inschrijven

Klik hier om je in te schrijven.

Wil je meer weten? Bel even met Inge (06 – 11325314) of Simone (06 – 47383756).

We hebben er zin in en hopen je op de training te ontmoeten!

Inge Planteydt, hoogbegaafdenbegeleider, Blinq www.blinq-hb.net

Simone Koolen, hoogbegaafdenbegeleider, Koolen Coaching www.hoogbegaafdenspecialist.nl

Petra Aaldring en Stefan van Zaalen, Talent X www.talent-x.net

=================================================================

31-05-2013

Blinq en Koo zijn op weg. De training eigen-wijs opvoeden gaat in september van start. Er zijn aanvragen voor lezingen en individuele begeleiding. De eerste ‘aan tafel’ is geweest en deze mensen waren zo enthousiast dat er een vervolg op komt. En in Gouda komt de eerste ‘Zoete inval’. En voor de oplettende lezers in Gouda: vanmorgen stond er een berichtje in het AD over Blinq en Koo.

Training eigen-wijs opvoeden van Blinq en Koo.

Er bleek veel animo te zijn voor de training eigen-wijs opvoeden, gebaseerd op de onderwerpen van het Web Eigen-wijs opvoeden , getuige de  reacties na de lezingen. Daarom hebben we vanaf september de training Eigen-wijs opvoeden gepland. We hebben een ruimte geregeld en Talent X bereid gevonden om de kindergroep te leiden. Deze is gelijktijdig met de training; een inhoudsvolle tijdsbesteding en het ontmoeten van peers en je hoeft geen oppas te regelen.

Schrijf de data alvast in je agenda: 29 september – 13 oktober – 3 november – 17 november – 8 december – 12 januari( terugkomdag). Volgende week krijg je alle informatie.

Begin 2014 wordt de training in de regio Utrecht aangeboden.

Speciaal voor regio Gouda: Zoete inval met Blinq en Koo.

Veel mensen geven aan graag uit te willen wisselen met andere ouders van hoogbegaafde kinderen. Daarom hebben we het volgende bedacht.

Kom meepraten, met een kopje koffie, over de dingen waar jij tegen aanloopt bij de opvoeding van je (hoog)begaafde kind. Blinq en Koo zorgen voor een theoretische inleiding en leiden het gesprek.

Vóór de zomervakantie zijn er twee Zoete invallen in Zoet & Zalig, Spieringstraat 1 Gouda.

· vrijdag 14 juni gaat het over zelfbeeld van je (hoog)begaafde kind.

· vrijdag 12 juli gaat het over die eeuwige discussies met je (hoog)begaafde kind.

Inloop vanaf 9.00 uur. Start om 9.15 uur. Prijs: € 17,50 inclusief je eerste kopje koffie.

 

Aan tafel met Blinq en Koo.

De eerste ‘Aan tafel met Blinq en Koo’ is goed ontvangen. De deelnemers willen graag een vervolg. Wil jij ook een ‘Aan tafel’ bij jou thuis organiseren? Neem dan even contact op.

P.S net gehoord: er komt nog een lezing in november in de bibliotheek Gouda in de serie Breinlab. Daar worden enkele van de andere onderwerpen behandeld.

Last Updated on Monday, 13 October 2014 09:28
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2