PDF Print E-mail

Waaruit bestaat deze begeleiding?

  • ouders en individuele begeleiding

Eerst is er de intake, waarin ik vraag naar de ontwikkeling van je zoon of dochter
vanaf de geboorte. Dan volgt een serie van gesprekken, waarin opvoedvragen aan bod komen
en ik meedenk over de manier van opvoeden die je al hebt en de manier van opvoeden
waar je kind het meeste baat bij kan hebben.
Dat kan dicht bij elkaar liggen of juist verder van elkaar vandaan.
Ik ben niet iemand die kant-en-klare tips heeft, omdat ik daar niet in geloof.
Ieder kind is anders, ieder gezin is anders en ik geloof dat een passende opvoeding
alleen voort kan komen uit het erover praten en nadenken. Dat is wat ik met jullie samen doe.
Natuurlijk zal ik jullie laten delen in mijn kennis over en ervaring met hoogbegaafde kinderen.
Een van de verschillen met de opvoeding van niet-hoogbegaafde kinderen is dat je hoogbegaafde
kinderen op metacognitief niveau kunt aanspreken.

  • workshops voor ouders

Of je komt bij een workshop, waarin je met andere ouders rond de tafel zit.
Je krijgt een korte inleiding op een thema (onderpresteren, faalangst, hoogsensitiviteit, vrienden,
die eeuwige discussie, schoolkeuze).
Ondersteuning in je opvoeding en onderlinge uitwisseling is het doel.
Je gaat naar huis met het fijne gevoel dat je niet de enige bent, een nieuwe kijk op de opvoeding
en je kind, met mogelijke tips en wie weet met nieuwe contacten.

  • ouders en school

Als de school vragen heeft over het aanbod aan en de omgang met je kind kunnen we met de school samen
een plan van aanpak maken. Ook kan het voldoende zijn met je na te denken op welke manier je het beste
in gesprek kunt gaan met de school van je kind.


  • leerkrachten PO en VO

Je kunt voor een kind uit de klas een adviesgesprek aanvragen of met het hele team een studiemiddag
plannen waarin ik informatie geef over hoogbegaafdheid en inga op wat deze kinderen van school nodig
hebben om tot ontwikkeling te komen. Indien gewenst kan er een vervolgtraject aan gekoppeld worden.
Bijvoorbeeld bij onderpresterende jongeren.
Ook geef ik lezingen aan ouders en leerkrachten over diverse onderwerpen die met hoogbegaafdheid
te maken hebben. Dit kan voor de ouders van een plusklas, maar ook voor de ouders van de hele school,
zodat voor iedereen duidelijk wordt dat ook deze kinderen passend onderwijs nodig hebben en
begeleiding van hoogbegaafde kinderen geen luxe is. Het is onderdeel van Passend Onderwijs.

  • jongeren

Veel hoogbegaafde kinderen lopen vast in het tweede en derde leerjaar van het VO. Gelukkig niet allemaal.
Uit onderzoek blijkt dat hoe hoger het IQ, hoe groter de kans op onderpresteren.
Je ziet in de praktijk kinderen die starten met een gymnasium-advies afzakken naar HAVO en soms ook naar vmbo--t.
En maar 17% van de hoogbegaafden rondt een universitaire studie af.
Het gaat niet mis op leerpotentie, wel op de mismatch van leeraanbod en leervraag, het niet gewend zijn te leren, gebrek
aan handige leerstrategieën en inzet. Dit is geen onwil, maar onmacht. En er valt iets aan te doen.
De jongeren kan dit niet alleen; wel samen met de leerkrachten en ouders.
Op de middelbare school wordt het voor ouders soms moeilijker om hun kind te begeleiden.
Je komt al snel in een negatieve spiraal terecht. Want dikke onvoldoendes, terwijl je kind zo slim is,
zijn moeilijk te verteren. Voor ouders en zeker ook voor de jongere zelf. Ook als hij/zij dit niet zegt.
Van binnen vindt geen kind het leuk of stoer om onvoldoendes te halen.
Ik ga aan het werk met de jongere en heb een aantal gesprekken met de ouders apart en met de ouders
en de jongere samen. Ouders kunnen ook meedoen met een workshop met een groep ouders over
doorzetten en motiveren.
Ik zoom in op de kracht van hoogbegaafde kinderen: vanuit hun metacognitie bespreek ik hun manier van
leren, inzet, motivatie en doorzettingsvermogen.
Ik geef duidelijke en eerlijke feedback waarmee de jongere zelf de verantwoordelijkheid weer oppakt voor
zijn/haar eigen leerproces. Dit is een proces dat ongeveer een schooljaar in beslag neemt.

  • kinderen

Ik geef ook individuele begeleiding aan leerlingen van de basisschool. Dat kan kortdurend zijn (3 tot 5 keer) of een wat langer traject van 10 keer 3 kwartier. Na een intakegesprek maken we hier afspraken over.

Je kind kan vastlopen met rekenen omdat hij niet kan automatiseren of verkeerde strategieën heeft ontwikkeld. Door hieraan te werken voorkom je dat het kind het gevoel heeft 'niet te kunnen rekenen' en dat het afhaakt.

Of het haalt overal hoge cijfers voor, behalve voor spelling. Dit kan te maken hebben met het lastiger diagnosticeren van dyslexie als kinderen een hoog IQ hebben. Door op een andere manier de spelling aan te bieden en te oefenen verbeteren de resultaten sterk, waardoor het zelfvertrouwen van je kind ook weer toeneemt.

Of het heeft dermate last van perfectionisme dat het faalangstig wordt. Of het geeft snel op, ontloopt moeilijke opdrachten en heeft niet leren doorzetten en omgaan met mislukkingen.

Ook werk ik met kinderen aan de verbetering van de executieve functies, zoals mond niet kunnen houden tijdens de les, spullen vergeten en kwijtraken, emoties beheersen, aandacht richten op taak, starten met een taak, tijdsplanning maken en je eraan houden, kritiek en hulp aannemen, omgaan met veranderingen. Dit is altijd in samenwerking met ouders en leerkrachten, zodat het geleerde thuis en op school geoefend kan worden en in kan slijten.

 

 


Last Updated on Tuesday, 27 October 2015 14:02