Agenda PDF Print E-mail

Agenda Workshops

 

Week van de hoogbegaafdheid: Workshop voor ouders: Opvoeden van je hoogbegaafde kind

Woensdag 16 maart , 19.30 – 21.30 uur.

Praktijk Karnemelksloot 55.

Kosten: € 15,00.

Aanmelden: stuur een mail aan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Hoogbegaafde kinderen zijn anders en het opvoeden van hoogbegaafde kinderen is ook nét even anders. Of niet persé anders, maar vooral veel bewuster dan wanneer je kind niet hoogbegaafd is. In deze workshop ontdek je wat jouw opvoedstijl is en ga je onderzoeken bij welke stijl jouw kind het meeste baat heeft. Is dat al wat je doet? Of ga je jouw opvoedrepertoire uitbreiden? In een kleine groep ga je hierover praten met andere ouders van hoogbegaafde kinderen.

Door hun hoge gevoeligheid, hun intense manier van leven, hun sterke behoefte aan autonomie, heftig rechtvaardigheidsgevoel en kritische blik vragen hoogbegaafde kinderen nogal wat van hun ouders.

De ervaring leert dat er geen 'standaard' advies te geven is voor het opvoeden van je hoogbegaafde kind. De ene heeft meer ruimte nodig, bij de ander is het handiger heel duidelijk de grenzen aan te geven. Hoe is dat bij jouw kind(-eren)?

In deze workshop leg ik uit wat de verschillende opvoedstijlen zijn en welk effect die in het algemeen hebben op hoogbegaafde kinderen. Je ontdekt met welke stijl jij vroeger bent opgevoed en hoe jij nu opvoedt. Ook bespreken we wat voor jouw kind beter en minder goed werkt.

Door met andere ouders ervaringen uit te wisselen en van elkaar tips te horen leer je welk gedrag je accepteert zoals het is en welk gedrag je zou willen (en kunnen) veranderen. Je wordt je bewust van het effect van jouw handelen op het gedrag van je kind. En bewust opvoeden is wat vooral nodig is bij hoogbegaafde kinderen. En meebewegen, want wat vandaag werkt, werkt over een jaar niet meer....

 

We maken er een gezellige en zinvolle avond van, want praten over opvoeding vind ik één van de leukste dingen die er is! En jij? Graag tot 16 maart!

 

Woensdag 27 januari  2016: nogmaals de workshop voor ouders en docenten in de basisschool en op de middelbare school.Deze workshop was in december snel vol. Daarom nu opnieuw voor iedereen die er toen niet bij kon zijn:

"hoe herken en voorkom je onderpresteren en hoe keer je het tij?”

Deelnemers in december vonden vooral de mix van ouders, docenten en hulpverleners heel leuk. Er ontstonden gesprekken waarin je ook eens de andere kant van het verhaal hoorde; de docent die hoort hoe frustrerend het voor ouders is als de juf je verhaal van thuis niet gelooft en de hulpverlener die ervaringen van docenten weer kan meenemen naar de school die zij begeleidt. Dat voor het herkennen van onderpresteren het verhaal van ouders, leerkracht, het kind zelf en betrokken hulpverleners naast elkaar gelegd moet worden was een duidelijke conclusie. En dat je om het tij te keren weer alle partijen nodig hebt, vooral ook het kind zelf laten meedenken, was een andere.

Onderpresteren komt vaker voor dan je denkt. Uit onderzoek blijkt dat hoe hoger het IQ, hoe hoger de kans op onderpresteren. Omdat slimme kinderen toch nog behoorlijk presteren, vergeleken met de rest van de klas, kan het lang duren voordat je in de gaten hebt dat ‘er niet uitkomt wat erin zit’. Een kind komt dan in een soort hangmatje terecht, het hoeft niet zijn best te doen om mee te kunnen met de groep en leert af om nieuwsgierige vragen te stellen, om door te zetten als iets lastig is, om fouten te durven maken. Vaak gaat dit gepaard met dwars gedrag, boze buien of terugtrekken in een eigen wereldje.

Als je weet wat de signalen zijn van onderpresteren, voorkom je dat je alleen bezig bent met symptoombestrijding (een kind leren omgaan met frustraties bij moeilijk werk, een kind sociale vaardigheden leren, een kind leren zijn emoties te beheersen). Je gaat  achter het gedrag kijken en bedenkt wat je in de omgeving kunt veranderen om het kind weer ‘aan’ te krijgen. Je kijkt o.a. naar je eigen pedagogische aanpak. Ik vertel wat een onderpresterend kind nodig heeft van zijn/haar ouders en docenten.

Kosten: € 15,00.

Aanmelden: stuur een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

De workshop gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

Locatie afhankelijk van het aantal deelnemers. Tijd: 19.30 - 21.30 uur.


Woensdag 9 december  2015 Workshop voor ouders en docenten in de basisschool en op de middelbare school.

"hoe herken en voorkom je onderpresteren en hoe keer je het tij?”

Onderpresteren komt vaker voor dan je denkt. Uit onderzoek blijkt dat hoe hoger het IQ, hoe hoger de kans op onderpresteren. Omdat slimme kinderen toch nog behoorlijk presteren, vergeleken met de rest van de klas, kan het lang duren voordat je in de gaten hebt dat ‘er niet uitkomt wat erin zit’. Een kind komt dan in een soort hangmatje terecht, het hoeft niet zijn best te doen om mee te kunnen met de groep en leert af om nieuwsgierige vragen te stellen, om door te zetten als iets lastig is, om fouten te durven maken. Vaak gaat dit gepaard met dwars gedrag, boze buien of terugtrekken in een eigen wereldje.

Als je weet wat de signalen zijn van onderpresteren, voorkom je dat je alleen bezig bent met symptoombestrijding (een kind leren omgaan met frustraties bij moeilijk werk, een kind sociale vaardigheden leren, een kind leren zijn emoties te beheersen). Je gaat  achter het gedrag kijken en bedenkt wat je in de omgeving kunt veranderen om het kind weer ‘aan’ te krijgen. Je kijkt o.a. naar je eigen pedagogische aanpak. Ik vertel wat een onderpresterend kind nodig heeft van zijn/haar ouders en docenten.

Kosten: € 15,00.

Aanmelden: stuur een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

De workshop gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

Locatie afhankelijk van het aantal deelnemers. Tijd: 19.30 - 21.30 uur.


Woensdag 7 oktober Workshop voor ouders van leerlingen in de onderbouw van het VO

"hoe begeleid ik op een positieve manier mijn zoon/dochter bij het huiswerk" woensdag 7 oktober 2015

Ja, dat is een andere puberteit dan de peuterpuberteit: toen kon je ze nog 'bij kop en kont pakken' maar nu hebben zij het laatste woord.....

Jongeren willen het zo graag zelf doen, maar als dat zelf doen leidt tot lagere cijfers dan nodig is, gebeurt er iets met je als ouders. Natuurlijk wil je dat je kind zelfstandiger wordt. En dat gaat met vallen en opstaan. Bijna niemand heeft zonder 'wijze woorden' en sturing van volwassenen de verantwoordelijkheid opgepakt voor huiswerk. We hebben allemaal weleens een vette onvoldoende gehaald en kennen het gevoel en de gedachtes die daarbij horen ('was ik nou maar eerder begonnen', 'sukkel', 'waarom ik weer?'of iets in die trant).

Al laat je kind dat niet altijd merken, natúúrlijk baalt hij of zij zelf óók van die onvoldoende. Als je zegt 'hè, vervelend joh' open je het gesprek naar hoe het zo kwam en hoe het volgende keer anders kan. En dan zal hij of zij je hulp wat makkelijker accepteren. Als je zegt '..-vloek-.., hoe kon je nou zo stom zijn' doet dat de deur dicht naar een gesprek en zal je kind zich nog meer terugtrekken.

In de workshop ga je kritisch kijken naar jouw manier van reageren op 'vergeten', 'wist ik niet' en onvoldoendes. En aan de hand van de theorie van Carol Dweck, over mindset (growth of fixed) en vanuit de positieve psychologie praten we over manieren om het gesprek met je kind open te houden en manieren om het te helpen en te vertrouwen op zijn/haar eigen kunnen. Loslaten en sturen, hoe laveer je daar nu handig tussen. Het is altijd leuk om met andere ouders in dezelfde levensfase ervaringen uit te wisselen en van en met elkaar te leren.

Kosten: € 15,00.

Aanmelden: stuur een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

De workshop gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

Locatie afhankelijk van het aantal deelnemers. Tijd: 19.30 - 21.30 uur.

 

Op weg naar snel leren = leuk leren

Zondag 14 - 21 - 28 juni 2015. Van 13.00 tot 14.00 uur. Karnemelksloot 55.

Donderdag 21 - 28 mei en 4 juni. Van 16.00 tot 17.00 uur. Karnemelksloot 55.

Voor leerlingen van groep 8, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken om een goede start

te kunnen maken in het voortgezet onderwijs.


Leren leren voor (hoog-)begaafde kinderen in groep 8

Voor (hoog-)begaafde leerlingen in groep 8 zijn er in mei en juni 2016 5 bijeenkomsten waarin ze leren leren.

Door uit te leggen hoe het leerproces werkt en te praten over hoe ze tot nu toe hebben geleerd

(met de beruchte 2 vingers in de neus of met meer inzet?) en te oefenen met lastige opdrachten

die veel doorzettingsvermogen vragen gaan ze het verschil leren tussen 'vanzelf' leren en bewust,

met inzet, leren. Door verschillende geheugentechnieken te leren kennen en ermee te oefenen

krijgen ze inzicht in hun eigen sterkste leerstijl. Zo starten ze steviger in de brugklas.

U kunt uw zoon of dochter al aanmelden.

 

Workshop Snel leren = leuk leren voor ouders en andere geïnteresseerden.

Woensdag 22 april 2015 20.00 uur - 22.00 uur.

In de serie Breinlab van de bibliotheek (de Chocoladefabriek) in Gouda.

Op deze avond vertel ik wat de cursus (op weg naar) Snel leren = leuk leren inhoudt en ga je zelf oefenen

met de techniek van het snellezen.

Kosten: € 6,50. Voor leden van de bibliotheek: € 5,00.

 

Workshop voor ouders en leerkrachten:

'de pedagogische driehoek - van theorie naar praktijk'

Maandag 18 mei 2015 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

In de serie Breinlab van de bibliotheek (de Chocoladefabriek) in Gouda.

Op deze avond gaan ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek over de onderwijsbehoefte

en begeleidingsvragen die hoogbegaafde kinderen aan school stellen.

Kosten: € 6,50. Voor leden van de bibliotheek: € 5,00.

 

Last Updated on Tuesday, 09 February 2016 16:45