Koolen Coaching

Snel leren = leuk leren

 

Koolen Coaching

 

Bij Koolen Coaching kunt u terecht voor de Cursus Snel-Leren = Leuk-Leren

en voor coaching van hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten.

 

Cursus Snel-Leren = Leuk-Leren

In 6 lessen leren middelbare scholieren "LEREN" door sneller lezen, beter plannen en organiseren, samenvatten met mindmaps en geheugentechnieken. De schoolresultaten verbeteren van scholieren op Vmbo-t, Havo, Atheneum en gymnasium. Na de meivakantie starten weer twee groepen van drie tot vijf leerlingen. Meer Informatie hier.

Cursus Op weg naar Snel-Leren = Leuk-Leren voor groep 8-ers

In het voorjaar start de cursus "Op weg naar Snel leren = leuk leren" voor leerlingen van groep 8. In 3 bijeenkomsten van 1 uur leren de leerlingen focuslezen, sleutelwoorden zoeken in een tekst en maken ze een begin met mindmappen, plannen en handig agendagebruik. Meer informatie vindt u hier


Cursus 'Leren leren voor (hoog-)begaafde leerlingen' van groep 7 en 8

Voor leerlingen in groep 8 zijn er in mei en juni 2016 5 bijeenkomsten waarin ze leren leren. Door uit te leggen hoe het leerproces werkt en te praten over hoe ze tot nu toe hebben geleerd (met de beruchte 2 vingers in de neus of met meer inzet?) en te oefenen met lastige opdrachten, die veel doorzettingsvermogen vragen, gaan ze het verschil leren tussen 'vanzelf' leren en bewust, met inzet, leren. Door verschillende leerstrategieën te leren kennen en ermee te oefenen krijgen ze inzicht in hun eigen sterkste leerstijl. Zo starten ze steviger in de brugklas.

Coaching van hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten

Hoogbegaafde kinderen zijn vaak heel grappig, actief, origineel, nieuwsgierig. Je kunt echt van ze genieten. Maar omdat ze zo 'anders' zijn, is er vaak een mismatch met de wereld (school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf) en hebben ze extra zorg en aandacht nodig.

De huidige ontwikkeling van passend onderwijs biedt kansen. Scholen kunnen zelf ruimte creëren om deze groep leerlingen extra zorg te bieden. Door hoogbegaafde kinderen als zorgleerlingen te zien, krijgen ze de aandacht die ze verdienen.

Compacten van de lesstof, zodat er ruimte komt voor verbreding en verdieping van de lesstof is het begin.

Erkennen dat het kind 'anders' is dan zijn klasgenoten is de noodzakelijke basis. Ja, ze zijn vaak eigenwijs, weten het vaak beter, willen dingen op hun eigen manier doen, wijzen klasgenoten op regels en afspraken en krijgen hierdoor vaker onenigheid. Trap niet in de valkuil te denken dat ze 'sociaal-emotioneel achter' lopen. Nee, ze hebben juist vaak zeer groot empathisch vermogen en sociaal inzicht. Ze voelen aan met wie het niet zo goed gaat in de klas en hebben snel de sociale interacties in de klas door. Door de mismatch met leeftijdgenoten voelen ze zich vaak niet begrepen. Ze gaan onderduiken of laten zich horen en zien met 'lastig' gedrag. Door alleen in te gaan op dit gedrag ben je bezig met symptoombestrijding. Door 'achter' het gedrag te kijken, te zien waarom dit kind onaangepast gedrag laat zien en dáárop een antwoord te geven, geef je het hoogbegaafde kind de kans zich gezien te voelen en zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Voor de één is compacten en verrijken van de lesstof voldoende antwoord, een ander zal behoefte hebben aan contact met ontwikkelingsgelijken en kan meer baat hebben bij plaatsing in een plusgroep. In de plusgroep kan ook gewerkt worden aan vaardigheden als leren leren, leren doorzetten, samenwerken, leren omgaan met tegenslag en frustraties. En er zijn kinderen die dermate vastlopen in het regulier onderwijs dat ze alleen tot ontwikkeling komen in speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Wil je in jouw school de hoogbegaafde kinderen ook passend onderwijs bieden en heb je hiervoor onvoldoende kennis en ervaring in huis, klik dan hier

Ik heb ervaren dat om de ontwikkeling van een kind te stimuleren het hele systeem om het kind heen mee kan helpen. En dit proces houdt nooit op. Ik denk met ouders mee over hun manier van opvoeden en ga ook met ouders en leerkrachten samen om de tafel, om met elkaar af te spreken wat de onderwijs- en pedagogische behoefte is van het kind en wie waarmee aan de slag gaat. We gaan steeds uit van wat de school kan en wat er in deze klas mogelijk is. Ik werk ook met het kind zelf, o.a. als het last heeft van faalangst, om sociale vaardigheden te versterken, een reken- of spellingprobleem te overwinnen.